TechsFactory

Seznam dostupných příkazů na serveru které vám usnadní hraní našeho modpacku.

/rtp – Teleport na náhodnou lokaci v okruhu 5000bloků
/home název – Teleportuje na daný home (dostupných 5 home)
/sethome název – Nastavení home
/delhome název – Smazání home
/tpa hráč – Žádost o teleport na hráče
/warp tezba – Teleport do tezebniho sveta
/tpahere hráč – Žádost o teleport hráče k vám
/pay hráč částka – odešle danou částku gold coinu hráči
/vote – Zobrazí odkaz na hlasovací stránky