TechsFactory
 1. Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky. Neznalost pravidel nijak neomlouvá!
 2. Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacizmus a jiná hnutí.
 3. Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru. Pokud se vyskytne jakýkoliv glitch k získání peněz, itemů apod, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém.
 4. Je zakázáno hledat chyby (mezery) v pravidlech. Využívání těchto mezer je přísně zakázáno a trestá se banem. Co není zmíněno zde v pravidlech, neznamená, že je povoleno.
 5. Je přísně zakázáno jakékoliv používání hacků, cheatů, Auto clicker, Scriptů a zakázaných módů.
 6. Je zakázáno, jakkoliv urážet, narážet, zmiňovat, stavět či jinými způsoby vyjadřovat, propagovat a podporovat, rasismus, genocidu, válečné zločiny a jakékoliv protiprávní jednání v rámci zákonů České a Slovenské republiky.
 7. Je zakázáno jakkoli propagovat, tvořit reklamu, nabádat a doporučovat jiné minecraft servery, discord servery, nebo jakékoliv jiné produkty prostřednictvím serveru!
 8. Griefing, to znamená, ničení, stavba a jiné narušování staveb cizích hráčů bez povolení je přísně zakázán!
 9. Je zakázáno jakkoliv ničit hlavní ostrov v endu!
 10. Je zakázáno stavět jakékoliv farmy v endu!
 11. Je zakázáno narušovat stav krajiny nesmyslnými stavbami, tj. sloupy, plošinami, létajícími stromy a jakékoliv jiné narušování!
 12. Je zakázáno Claimovat nebo jakkoliv znemožnit přístup k End portálu!
 13. Nestavět velké či nadměrné množství (5+) generátorů a strojů když je možnost udělat něco výkonnějšího a tím se vyhnout nutnosti nadměrného množství.